Pompbet - największe pompy do betonu, beton towarowy Pompbet - największe pompy do betonu, beton towarowy
Największe w Europie pompy do betonu Największe w Europie pompy do betonu

INFORMACJA PRAWNA RODO


W związku z tym, że jednym z naszych priorytetów jest ochrona danych osobowych chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy nasze działania oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 roku.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem jest: POMPBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Domaniewie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673768 XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP Spółki: 534-254-54-78; REGON 367089429 („Spółka"), POMPBET DARIUSZ STRĘBSKI NIP 775-12-85-113, Moszna-Wieś, 17A, 05-840 BRWINÓW, POMPBET BIS MICHAŁ STRĘBSKI NIP 534-23-30-217, Moszna-Wieś, 05-840 BRWINÓW, POMPBET II DOROTA STRĘBSKA NIP 775-12-86-549, Moszna-Wieś, 05-840 - jako współadministratorzy.


JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?


Możesz żądać od nas: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, np. wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiadamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez nas, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów, podmiotom powiązanym, podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.


KTO MOŻE UDZIELIĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NAS?


Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez nas, możesz się skontaktować z naszym przedstawicielem, wykorzystując dane kontaktowe: biuro@pompbet.pl


Telefon numer Telefon